Önkormányzati pályázatok

Költség csökkentő energia hatékonysági támogatás, fotovoltaikus rendszer kialakítása Önkormányzatoknak

2018 szeptembertől 50 kW-ig (HMKE)

 

Akár nulla forintos villanyszámla elérhető a közintézményekben, illetve az önkormányzat tulajdonában levő épületekben.  

 • 10%-önerőre
 • 90% visszanemtérítendő támogatás. (de lehetséges, hogy a 10%-is elszámolható lesz)
 • Átfutási idő 3-6 hónap

Folyamat:

 1. Igényfelérés, tervezés, kalkuláció, pályázat előkészítés
 2. Szerződés kötés, meghatalmazás
 3. Pályázat benyújtása. Döntési idő: 1-3 hónap, folyósítási idő: 3-6 hónap
 4. Folyósításnál előleg számla
 5. Kivitelezés
 6. Hálózatra kapcsolás
 7. Végszámla

 

Támogatható épületek:

 1. a) Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
 2. b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
 3. c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;  d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
 4. e) Klubok, foglalkoztatók;
 5. f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
 6. g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
 7. h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;
 8. i) TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciók (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás);
 9. j) TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciók (étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);
 10. k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).
 11. l) Többségi önkormányzati, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, gazdasági tevékenységéhez (azaz for-profit tevékenységhez) nem köthető kiszolgáló épületei
 12. m) Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület
 13. n) 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan épület, ami az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál, vagy amelyben a betelepülő vállalkozások kizárólag közszolgáltatási szerződéssel *rendelkező vállalkozások részére nyújtanak a közszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen szolgáltatásokat és/vagy uniós versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági tevékenységet nem folytatnak.
 14. o) Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan épületet, melyben gazdasági tevékenységként közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet folytatnak (A felhívás 5.9.1. pontjában leírtak alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható!)

Amit vállalni tudunk:

Teljeskörű ügyintézés:

 • Szerződés kötés, meghatalmazás
 • Közbeszerzés lebonyolítása (ha szükség van rá)
 • Pályázat elkészítése, benyújtása, támogatás igénylés
 • Tervezés
 • Engedélyeztetés
 • Kivitelezés
 • Hálózatra kapcsolás
 • Garancia