ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.  Érvényesség

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontja vonatkozik a NRGmarket Magyarország Kft. (továbbiakban Megbízott) kapcsolatba lépő minden megrendelőre (továbbiakban Megbízó), legyen szó írásos szerződésről, szóbeli megállapodásról vagy elektronikus úton történő megrendelésről.
 2. A Megbízott Általános Szerződési Feltételeit köteles elérhetővé tenni weboldalán.
 3. Megbízási Szerződés esetén a Megbízási Szerződés mellékleteként ismertetni a Megbízóval.
 4. Az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete nem mentesíti a Megbízót annak egyetlen pontja alól sem.
 5. A Megbízott fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására abban az esetben, ha az nem szerepel Megbízási Szerződés mellékleteként.

II. Árak, Díjak és Késedelmes fizetés

 1. A Megbízott által kalkulált valamennyi fejlesztési díj nettó érték, azaz a mindenkori ÁFA törvény szerint meghatározott ÁFA érték nélkül értendő.
 2. Óradíj alapú elszámolás esetén minden megkezdett óra számlázásra kerül.
 3. Minden a Megbízott által kiállított számlán szereplő fizetési határidőt meghaladó késedelmes fizetés esetén Megbízottat a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
 4. Pontos igények ismerete hiányában a Megbízó által kalkulált minimum és maximum árak esetén a Megbízott köteles pontos kalkulációt készíteni a Megbízó részére abban az esetben, ha a Megbízó pontosította igényeit, illetve igényeivel kapcsolatos minden végleges anyagot átadott a Megbízott részére.
 5. A Megbízó Megbízási Szerződéskötés esetén a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj 30%-ának megfelelő előlegfizetését kötheti ki. Az előlegről a Megbízási Szerződés pontjai rendelkeznek.

III. Számlázás

 1. A Megbízott (amennyiben Megbízási szerződés másképp nem rendelkezik) minden lezárt munkat követő legközelebbi, hétfőre eső munkanapon számlát állít ki minden számlázható tételről, melyet rögtön e-mailben kézbesít a Megrendelő részére.
 2. A Megbízott a kiállított számlák eredeti és digitális másolat példányait automatikusan átvettnek tekinti, ha a Megbízó nyolc munkanapon belül nem él panasszal.

IV. Szerzői és Tulajdon jogok

 1. A Megbízott feltételezi, hogy a fejlesztésekhez szükséges valamennyi információ/adat/anyag a Megbízó tulajdonát képezi, vagy engedéllyel adja át a Megbízott részére, harmadik személy tulajdon vagy szerzői jogát nem sérti.
 2. A munka során átadott anyagok kizárólagos tulajdonjoga mindaddíg a Megbízott tulajdonában marad, míg a Megbízó a fejlesztési díjat teljes egészében ki nem fizette.
 3. A munka átadását és kifizetését követően az átadott anyagok tulajdonjoga átszáll a Megbízottra, a szerzői jog továbbra is a Megbízott kizárólagossága.
 4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy minden általa készített munkafolyamat végtermékén vagy átadott anyagon jól látható helyen készítőként elhelyezze logóját és/vagy webcímét, valamint azokat referenciaként szabadon publikálhassa weboldalán és/vagy egyéb helyeken.

V. Titoktartás

 1. A Megbízó és a Megbízott minden megrendelésre vonatkozóan átadott vagy megszerzett információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek, azokat harmadik fél részére csak előzetes írásbeli engedéllyel adják tovább.